Биография

You are here: Home » Биография

Арх. Милена Паунова

 

Милена Паунова се дипломира към УАСГ (ВИАС) със специалност “Архитектура” през 1981 г. Следват няколко години работа в Проектантската организация в гр. Ловеч, където като млад архитект тя набира широк опит, създавайки устройствени планове, жилищни и обществени сгради. В последствие професионалният й път минава през ‘Енергопроект’ – София, през архитектурния отдел на столичната община Лозенец и през консултантска работа към фирми за строителен надзор. След натрупания опит в административната сфера, арх. Милена Паунова се връща към творческата страна на професията – проектирането, във собственото си архитектурно бюро “РИМ ПРОЕКТ”.

 

Вижте нашите проекти →