Стъпка по Стъпка

You are here: Home » Стъпка по Стъпка

СЪЗДАВАНЕ НА ПРОЕКТА

Комплексният проект се изработва от проектанти с богат професионален опит, с внимание към качеството на проекта, коректност в бизнес отношенията и комуникация с администрацията.

 

Първа стъпка – Изясняване на инвестиционната идея

Задание – Уточняване на програмата за проектиране

 

Втора стъпка – Създаване на архитектурен проект

Идеен архитектурен проект – 3D визуализация
Работен архитектурен проект
Изготвяне на детайли и количествени сметки

 

Трета стъпка – Създаване на инженерни проекти

Конструктивен проект

Хидрогеология
Електроинсталации
ВиК инсталации
ОВ инсталации, енергийна ефективност
Геодезия – снимка на терена, вертикална планировка, трасировъчен план

План за безопасност и здраве

Проект за управление на отпадъците
Паркоустройство

 

Четвърта стъпка – Одобряване на проекта

Одобряване на проектната документация от съответните институции

 

Пета стъпка – Разрешаване на строителството

Издаване на разрешение за строеж от общинската администрация

 

Шеста стъпка – Изпълнение на строителството

Независим строителен надзор

Авторски надзор
Реализиране на проекта и въвеждане в експлоатация