Еднофамилна къща, местност Врана, София

You are here: Home » Еднофамилна къща, местност Врана, София

ИНФОРМАЦИЯ

Теренът е равен, издължен и тесен, на ъгъла на две улици. Жилищната сграда е разположена на уличната регулация, която е от юг. На първия етаж жилищните помещения са отдръпнати от улицата, ориентирани на изток и запад, а непосредствено към улицата на юг е разположен двоен гараж. На втория етаж комфорта на обитаване е осигурен от колонада с арки, зад която се помещават спалните.

ПРОЕКТНИ ДАННИ:

Дата на проекта: 2015

Застроена площ: 140 кв.м.

Разгъната застроена площ: 275 кв.м.

Построено: в процес

Инвеститор: сем. Николови