Жилищна сграда в София, кв. Обеля

You are here: Home » Жилищна сграда в София, кв. Обеля

ИНФОРМАЦИЯ

Двуфамилна жилищна сграда на 3 етажа в кв. Обеля, София. На калкан със съседния имот.

ПРОЕКТНИ ДАННИ

Дата на проекта: 2006

Построено: 2008

Инвеститор: сем. Николови