Жилищна сграда в София, ул. Ведрина

You are here: Home » Жилищна сграда в София, ул. Ведрина

ИНФОРМАЦИЯ

Многофамилна жилищна сграда, на два различни по дължина калкана, с тясно лице откъм улицата с дължина 10 м. Предизвикателството при проектиране е сложността на плана, фасадите и ограниченията от калканите. За да се реши паркирането на необходимите автомобили и едновременно с това да се осигури ползването на вътрешния двор, проходът към двора служи и за достъп до подземния гараж посредством проходен асансьор за автомобили. На партера е поместено и кафене, а пред сградата са заложени зелени площи. Сградата включва 8 жилища и едно ателие. Обща площ 1120 кв.м.

ПРОЕКТНИ ДАННИ

Дата на проекта: 2008

Построено: 2012

Инвеститор: “Фрайтрак” ООД