Жилищна сграда в София, ул. Лерин

You are here: Home » Жилищна сграда в София, ул. Лерин

ИНФОРМАЦИЯ

Многофамилна жилищна сграда на два калкана с подземни гаражи. Първите три етажа са предвидени за обществено обслужване – офиси, като тази част от сградата е отделена от жилищната със самостоятелен вход, както и чрез архитектурния образ на фасадата.

ПРОЕКТНИ ДАННИ

Дата на проекта: 2006

Построено: 2008

Инвеститор: сем. Касабови