Къща, с. Опицвет

You are here: Home » Къща, с. Опицвет

ИНФОРМАЦИЯ

Заданието на клиента е “къща-мечта като цветна градина”, с планирана площ 325 кв. м., в която се включват зимна градина на първия етаж, двоен гараж, ефектна, но сложна и скъпа за изпълнение конструкция на покрива. В следствие на икономически причини обаче, клиентът поиска преработка с намаляване на площта до 200 кв.м.  Тук е представен първоначалния проект.

ПРОЕКТНИ ДАННИ

Дата на проекта: 2010

Построено: 2011, след преработка за намаляване на площта

Инвеститор: сем. Куманови