Фотоволтаични системи – BG Solar

You are here: Home » Фотоволтаични системи – BG Solar

ИНФОРМАЦИЯ

Слънчеви електрически системи – внедряване и развитие на екологични технологии за производство на енергия от възобновяеми източници. Реализация на проекти в община Опан, Благоевград, Златоград, община Средец – област Бургас, Свиленград, Сандански и др.

ПРОЕКТНИ ДАННИ

Дата на проекта: 2009 – 2013

Построено: 2010 – 2015

Инвеститор: BG Solar